Wednesday, January 30, 2013

SUB TEMA : Sekolah Saya


MINGGU 5

MINGGU 5

Tema : Diri Saya
Sub Tema : Sekolah Saya
Tunjang : Sain dan Teknologi (Awal Sain)
               (ST 10.1 4) : Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.